Download hier het privacybeleid van Bed Inn.


Verantwoordelijkheid

Indien u onze website bezoekt of een aankoop doet geldt onderstaand privacybeleid.


De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Bed Inn B.V. (hierna ‘BED INN’).


Hoofdkantoor Nijmegen

Mariënburgsestraat 57, 6511 RM Nijmegen
Kvk-nummer: 73328014
BTW-identificatienummer: NL859463722B01
Conform de Wet bescherming persoonsgegevens heeft BED INN de registratie van persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Gebruik van persoonsgegevens

In dit hoofdstuk beschrijven wij welke persoonsgegevens BED INN van klanten verwerkt, voor welke doeleinden BED INN deze gegevens verwerkt en op basis van welke wettelijke grondslagen BED INN deze gegevens verwerkt.

Als u een bestelling doet op de site of via een van onze partnersites, verwerkt BED INN de volgende gegevens van u: NAW-gegevens, betaalgegevens en ordergegevens. Deze gegevens gebruikt BED INN voor het afhandelen van uw bestelling.

BED INN verwerkt ook jouw IP-adres om eventuele fraude bij het doen van bestellingen te bestrijden, bijvoorbeeld in het geval van ongeautoriseerd gebruik van jouw account door derden. Indien u uw geboortedatum en het geslacht en/of de geboortedatum van eventuele gezinsleden opgeeft, zal BED INN deze gegevens gebruiken om u op uw verjaardag en op verjaardagen van uw gezinsleden een passende attentie te sturen.

Daarnaast zal BED INN, indien u daarvoor uw toestemming hebt gegeven, uw gegevens gebruiken om u per e-mail nieuwsbrieven te sturen met informatie en aanbiedingen van BED INN producten. De inhoud van deze advertenties en nieuwsbrieven zal zoveel mogelijk worden afgestemd op uw interesses op grond van uw eerdere bestelgedrag en klikgedrag op de site, aanvullende gegevens zoals geslacht en geboortedatum van u en uw eventuele gezinsleden en informatie over uw
voorkeuren voor bepaalde collecties waar BED INN bij speciale acties om kan vragen. Wil u geen nieuwsbrief van BED INN meer ontvangen? Dan kun u uzelf eenvoudig afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief.

Verder maakt BED INN gebruik van cookies die in bepaalde gevallen als persoonsgegevens zijn te kwalificeren. Zie hiervoor ons cookiestatement.

Grondslag verwerking gegevens

De belangrijkste wettelijke grondslag voor de verwerking van u gegevens door BED INN is dat deze nodig is om te voldoen aan een tussen u en BED INN gesloten overeenkomst. Soms is de verwerking nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting een financiële administratie bij te houden en te voldoen aan belastingwetgeving. Ten slotte is de verwerking van gegevens in bepaalde gevallen gebaseerd op uw toestemming, bijvoorbeeld in het geval van het gebruik van uw gegevens voor nieuwsbrieven. Ook heeft BED INN een gerechtvaardigd belang om haar producten en diensten te verbeteren aan de hand van aankoopgedrag en klantvoorkeuren.

Minderjarigen

Als u jonger bent dan 16 jaar mag u zich niet inschrijven voor nieuwsbrieven.

Gebruik persoonsgegevens door derden

BED INN deelt uw persoonsgegevens niet met derden, behalve
Als u daartoe toestemming hebt gegeven
Indien BED INN daartoe wettelijk is verplicht
Voor de uitvoering van uw bestelling, bijvoorbeeld aan betaalproviders of partijen die uw bestelling afleveren
In het geval van een fusie of overname met/door een andere partij
Met partijen die voor BED INN als verwerker optreden in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Doorgifte buiten de EU
In het licht van de doeleinden van de verwerking van gegevens van BED INN worden uw persoonsgegevens aan verwerkers verstrekt, die gevestigd zijn in de Verenigde Staten. De VS worden niet geacht hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens te bieden als op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onze verwerkers zijn daarom gecertificeerd onder het EU-VS Privacyshield. Binding corporate rules en EU modelcontractsclausules voor doorgifte zorgen ervoor dat de bescherming van uw gegevens niettemin voldoende is gewaarborgd. Een kopie hiervan kan worden opgevraagd via dpo@vd.nl.

Locatie Google Datacenters buiten de EU: Noord- en Zuid-Amerika: Berkeley County, South Carolina / Council Bluffs, Iowa / Douglas County, Georgia / Jackson County, Alabama / Lenoir, North Carolina / Mayes County, Oklahoma / Montgomery County, Tennessee / Quilicura, Chili / The Dalles, Oregon

Azië: Changhua County, Taiwan / Singapore

Locatie SalesForce Datacenters buiten de EU: Chicago, Illinois, United States (USA) / Dallas, Texas, United States (USA) / Kobe, Japan (JPN) / Phoenix, Arizona, United States (USA) / Tokyo, Japan (JPN) / Washington, DC, United States (USA) Instances served from Amazon Web Services (AWS) Cloud infrastructure in Canada and Australia.


Overdracht onderneming

BED INN kan haar onderneming / haar diensten overdragen aan een derde partij. In dat geval zullen ook uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de betreffende partij. We zullen u hierover tijdig vooraf informeren. Indien u onze diensten daarna niet wilt blijven gebruiken, kun u ons verzoeken uw gegevens te verwijderen.


Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. Financiële gegevens worden tot 7 jaar na het ontstaan van de financiële verplichting bewaard om te voldoen aan onze boekhoudplicht en de belastingwetgeving. Gegevens over fraude kunnen worden bewaard zolang dat nodig is om het incident af te handelen en om te voldoen aan de regels van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel.


Rechten

U hebt recht op inzage in uw opgeslagen gegevens en u hebt het recht om te verzoeken deze gegevens te corrigeren, te beperken, blokkeren of wissen. Ook heb u het recht een machine leesbare sub set op te vragen van uw gegevens om deze elders te kunnen opslaan. Uw toestemming voor gebruik van uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden kun u te allen tijde intrekken. U hebt ook te allen tijde het recht u te verzetten tegen gebruik van uw gegevens voor Direct marketing doeleinden en ook uw toestemming voor gebruik van uw persoonsgegevens voor nieuwsbrieven kun u te allen tijde intrekken.


Contact

Verzoeken in verband met jouw bovenstaande rechten kun u sturen aan info@bedinn.nl. Onze functionaris voor de gegevensbescherming kun u bereiken via info@bedinn.nl. Ook kun u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen

BED INN behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Zorg ervoor dat u bij elk gebruik van onze diensten op de hoogte bent van de op dat moment geldende privacyverklaring. Van belangrijke wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen.

 

Wij gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Door deze website te bezoeken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies.